Home Cửa Hàng Top 15 tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM uy tín, chất lượng nhất

Top 15 tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM uy tín, chất lượng nhất

0
Top 15 tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM uy tín, chất lượng nhất
Top 15 tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM uy tín, chất lượng nhất | Image: New Thang

Danh sách tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM

1. T&T Laundry – Tiệm giặt ủi giá rẻ tại TPHCM

T&T Laundry - Tiệm giặt ủi giá rẻ tại TPHCM | Image: T&T Laundry
T&T Laundry – Tiệm giặt ủi giá rẻ tại TPHCM | Image: T&T Laundry

Thông tin liên hệ

2. Ohashi – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM

Ohashi - Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Ohashi
Ohashi – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Ohashi

Thông tin liên hệ

3. Giặt ủi Wash & Goash – Tiệm giặt ủi giá rẻ tại TPHCM

Giặt ủi Wash & Goash - Tiệm giặt ủi giá rẻ tại TPHCM | Image: Giặt ủi Wash & Goash
Giặt ủi Wash & Goash – Tiệm giặt ủi giá rẻ tại TPHCM | Image: Giặt ủi Wash & Goash

Thông tin liên hệ

4. Cosmo Laundry & Dry Cleaning – Tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM

Cosmo Laundry & Dry Cleaning - Tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Cosmo Laundry & Dry Cleaning
Cosmo Laundry & Dry Cleaning – Tiệm giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Cosmo Laundry & Dry Cleaning

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 793/58 Trần Xuân Soạn, Quận 7
  • Điện thoại: 028 6261 6868 – 028 6261 5095
  • Email: info@cosmolaundry.com
  • Website: cosmolaundry.com
  • Facebook: facebook.com/cosmolaundryhcmc

5. Del Tech – Tiện giặt là giá rẻ TPHCM

Del Tech - Tiện giặt là giá rẻ TPHCM | Image: Del Tech
Del Tech – Tiện giặt là giá rẻ TPHCM | Image: Del Tech

Thông tin liên hệ

6. MR.Clean – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM

MR.Clean - Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: MR.Clean - Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: MR.Clean
MR.Clean – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: MR.Clean – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: MR.Clean

Thông tin liên hệ

7. Giặt ủi nhanh tại nhà Nguyên Ngọc – Tiệm giặt là giá rẻ TPHCM

Giặt ủi nhanh tại nhà Nguyên Ngọc - Tiệm giặt là giá rẻ TPHCM | Image: Websosanh
Giặt ủi nhanh tại nhà Nguyên Ngọc – Tiệm giặt là giá rẻ TPHCM | Image: Websosanh

Thông tin liên hệ

8. Heramo – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM

Heramo - Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Heramo
Heramo – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Heramo

Thông tin liên hệ

9. ABC Laundry – Dịch vụ giặt là giá rẻ TPHCM

ABC Laundry - Dịch vụ giặt là giá rẻ TPHCM | Image: ABC Laundry
ABC Laundry – Dịch vụ giặt là giá rẻ TPHCM | Image: ABC Laundry

Thông tin liên hệ

10. Giặt Sấy Nhanh – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM

Giặt Sấy Nhanh - Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Giặt Sấy Nhanh
Giặt Sấy Nhanh – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM | Image: Giặt Sấy Nhanh

Thông tin liên hệ

11. Giặt Ủi Xuyên Việt – Giặt là giá rẻ TPHCM

Giặt Ủi Xuyên Việt - Giặt là giá rẻ TPHCM | Image: Giặt Ủi Xuyên Việt
Giặt Ủi Xuyên Việt – Giặt là giá rẻ TPHCM | Image: Giặt Ủi Xuyên Việt

Thông tin liên hệ

12. Tiệm giặt là Pewpew – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM

13. Cửa Hàng Dịch Vụ Giặt Ủi Quận 10 Ms Kiều

14. Giặt Ủi Giá Rẻ – Dịch vụ giặt ủi giá rẻ TPHCM

15. Giặt sấy giá rẻ – Dịch vụ giặt là giá rẻ TPHCM