Home Sức Khỏe Top 15 địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM được yêu thích nhất

Top 15 địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM được yêu thích nhất

0
Top 15 địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM được yêu thích nhất
Top 15 địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM được yêu thích nhất | Image: jes.edu

Danh sách địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM

1. Ora Lash World – Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM

Ora Lash World - Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Ora Lash World
Ora Lash World – Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Ora Lash World

Thông tin liên hệ

2. Wings Lashes – Nối mi đẹp ở TPHCM

Wings Lashes - Nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Wings Lashes
Wings Lashes – Nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Wings Lashes

Thông tin liên hệ

3. Hoai Anh Beauty Salon – Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM

Hoai Anh Beauty Salon - Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Hoai Anh Beauty Salon
Hoai Anh Beauty Salon – Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Hoai Anh Beauty Salon

Thông tin liên hệ

4. Miss Tram Natural Beauty Center – Nối mi đẹp ở TPHCM

Miss Tram Natural Beauty Center - Nối mi đẹp ở TPHCM | Image: toplist
Miss Tram Natural Beauty Center – Nối mi đẹp ở TPHCM | Image: toplist

Thông tin liên hệ

5. Hani Lash & Brow – Địa chỉ dạy nối mi đẹp tại TPHCM

Hani Lash & Brow - Địa chỉ dạy nối mi đẹp tại TPHCM | Image: Hani Lash & Brow
Hani Lash & Brow – Địa chỉ dạy nối mi đẹp tại TPHCM | Image: Hani Lash & Brow

Thông tin liên hệ

6. Ngọc Vy Beauty – Nối mi đẹp ở TPHCM

Ngọc Vy Beauty - Nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Ngọc Vy Beauty
Ngọc Vy Beauty – Nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Ngọc Vy Beauty

Thông tin liên hệ

7. Hime Beauty Room – Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM

Hime Beauty Room - Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Hime Beauty Room
Hime Beauty Room – Địa điểm nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Hime Beauty Room

Thông tin liên hệ

8. Tru Nail & Beauty Japan – Nối ni đẹp ở TPHCM

Tru Nail & Beauty Japan - Nối ni đẹp ở TPHCM |Image: Muanhanh
Tru Nail & Beauty Japan – Nối ni đẹp ở TPHCM |Image: Muanhanh

Thông tin liên hệ

9. Salon Nối Mi Mít – Địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM

Salon Nối Mi Mít - Địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Salon Nối Mi Mít
Salon Nối Mi Mít – Địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM | Image: Salon Nối Mi Mít

Thông tin liên hệ

10. Mimi Beauty – Nối mi chuyên nghiệp ở TPHCM

Mimi Beauty – Nối mi chuyên nghiệp ở TPHCM | Image: Mimi Beauty
Mimi Beauty – Nối mi chuyên nghiệp ở TPHCM | Image: Mimi Beauty

Thông tin liên hệ

11. Hoshi Spa – Địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM

12. Tru & Beauty Nail Japan – Nối mi đẹp ở TPHCM

13. Wings Lashes – Địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM

14. Nzim Beauty Room – Nối mi đẹp ở TPHCM

15. Mèo beauty – Địa chỉ nối mi đẹp ở TPHCM