Home Giáo Dục Các địa chỉ học pha chế ở TPHCM tốt nhất

Các địa chỉ học pha chế ở TPHCM tốt nhất

0
Các địa chỉ học pha chế ở TPHCM tốt nhất
Top 20 địa chỉ học pha chế ở TPHCM chất lượng nhất | Image: Mẹo hay cuộc sống

Danh sách địa chỉ học pha chế ở TPHCM

1. Trung tâm đào tạo và thiết bị pha chế Tam Long Group – Học pha chế rượu TPHCM

Trung tâm đào tạo và thiết bị pha chế Tam Long Group - Học pha chế rượu TPHCM | Image: Trung tâm đào tạo và thiết bị pha chế Tam Long Group
Trung tâm đào tạo và thiết bị pha chế Tam Long Group – Học pha chế rượu TPHCM | Image: Trung tâm đào tạo và thiết bị pha chế Tam Long Group

Thông tin liên hệ

2. Trường Trung cấp nghề du lịch Khôi Việt – Học pha chế ở TPHCM

Trường Trung cấp nghề du lịch Khôi Việt - Học pha chế ở TPHCM | Image: Vnwriter
Trường Trung cấp nghề du lịch Khôi Việt – Học pha chế ở TPHCM | Image: Vnwriter

Thông tin liên hệ

3. Bếp Vàng – Học pha chế bartender tại TPHCM

Bếp Vàng - Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Bếp Vàng
Bếp Vàng – Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Bếp Vàng Bếp Vàng – Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Bếp Vàng

Thông tin liên hệ

4. Trường trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist – Đào tạo Bartender & Barista

Trường trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist - Đào tạo Bartender & Barista | Image: Trường trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist
Trường trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist – Đào tạo Bartender & Barista | Image: Trường trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist

Thông tin liên hệ

5. Bartender.edu.vn – Học pha chế ở TPHCM

Bartender.edu.vn - Học pha chế ở TPHCM | Image: Bartender.edu.vn
Bartender.edu.vn – Học pha chế ở TPHCM | Image: Bartender.edu.vn

Thông tin liên hệ

6. Trường hướng nghiệp Á Âu – Học pha chế bartender tại TPHCM

Trường hướng nghiệp Á Âu - Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Trường hướng nghiệp Á Âu
Trường hướng nghiệp Á Âu – Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Trường hướng nghiệp Á Âu

Thông tin liên hệ

7. Netspace – Học pha chế ở TPHCM

Netspace - Học pha chế ở TPHCM | Image: Netspace
Netspace – Học pha chế ở TPHCM | Image: Netspace

Thông tin liên hệ

8. Trung tâm Vietblend – Hoc pha chế tại TPHCM

Trung tâm Vietblend - Hoc pha chế tại TPHCM | Image: Trung tâm Vietblend
Trung tâm Vietblend – Hoc pha chế tại TPHCM | Image: Trung tâm Vietblend

Thông tin liên hệ

9. Western – Học pha chế ở TPHCM

Western - Học pha chế ở TPHCM | Image: Western
Western – Học pha chế ở TPHCM | Image: Western

Thông tin liên hệ

10. Trường trung cấp Việt Giao – Khóa học pha chế bartender tại TPHCM

Trường trung cấp Việt Giao - Khóa học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Trường trung cấp Việt Giao
Trường trung cấp Việt Giao – Khóa học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Trường trung cấp Việt Giao

Thông tin liên hệ

11. HPCViet – Học pha chế ở TPHCM

HPCViet - Học pha chế ở TPHCM | Image: HPCViet
HPCViet – Học pha chế ở TPHCM | Image: HPCViet

Thông tin liên hệ

12. Passion Link – Học pha chế bartender tại TPHCM

Passion Link - Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Passion Link
Passion Link – Học pha chế bartender tại TPHCM | Image: Passion Link

Thông tin liên hệ

13. SaiGon Bartenders Association (SBA) – Học pha chế ở TPHCM

SaiGon Bartenders Association (SBA) - Học pha chế ở TPHCM | Image: SaiGon Bartenders Association (SBA)
SaiGon Bartenders Association (SBA) – Học pha chế ở TPHCM | Image: SaiGon Bartenders Association (SBA)

Thông tin liên hệ

14. Dạy Pha Chế Âu Việt – Dạy pha chế bartender tại TPHCM

15. WAO – Học pha chế ở TPHCM