Home Giáo Dục Các địa chỉ dạy học làm bánh ở TPHCM tốt nhất

Các địa chỉ dạy học làm bánh ở TPHCM tốt nhất

0
Các địa chỉ dạy học làm bánh ở TPHCM tốt nhất

1. Trung tâm Savory – học làm bánh tphcm

Trung tâm Savory - học làm bánh tphcm
Trung tâm Savory – học làm bánh tphcm| Image: Trung tâm Savory

Thông tin liên hệ

2. Netspace – trường dạy nghề làm bánh ở tphcm

Netspace - trường dạy nghề làm bánh ở tphcm
Netspace – trường dạy nghề làm bánh ở tphcm| Image: Netspace

Thông tin liên hệ

3. Dạy làm bánh Âu Cannelle Gateau -học làm bánh ở tphcm

Dạy làm bánh Âu Cannelle Gateau -học làm bánh ở tphcm
Dạy làm bánh Âu Cannelle Gateau -học làm bánh ở tphcm| Image: Dạy làm bánh Âu Cannelle Gateau

Thông tin liên hệ

4. Trường Saigontourist – trường dạy nghề làm bánh ở tphcm

Trường Saigontourist - trường dạy nghề làm bánh ở tphcm
Trường Saigontourist – trường dạy nghề làm bánh ở tphcm| Image: Trường Saigontourist

Thông tin liên hệ

5. Trường quản lý khách sạn Việt Úc – trung tâm dạy làm bánh ở tphcm

Trường quản lý khách sạn Việt Úc - trung tâm dạy làm bánh ở tphcm
Trường quản lý khách sạn Việt Úc – trung tâm dạy làm bánh ở tphcm: Image: Trường quản lý khách sạn Việt Úc

Thông tin liên hệ

6. Hướng nghiệp Á Âu – học làm bánh ở tphcm

Hướng nghiệp Á Âu - học làm bánh ở tphcm
Hướng nghiệp Á Âu – học làm bánh ở tphcm| Image: Hướng nghiệp Á Âu

Thông tin liên hệ

7. Trung tâm Nhất Hương – chỗ học làm bánh ở tphcm

Trung tâm Nhất Hương - chỗ học làm bánh ở tphcm
Trung tâm Nhất Hương – chỗ học làm bánh ở tphcm| Image: Trung tâm Nhất Hương

Thông tin liên hệ

8. Bamboo Education – học làm bánh ở tphcm

Bamboo Education - học làm bánh ở tphcm
Bamboo Education – học làm bánh ở tphcm| Image: Bamboo Education

Thông tin liên hệ

9. Bakerland – chỗ học làm bánh ở tphcm

Bakerland - chỗ học làm bánh ở tphcm
Bakerland – chỗ học làm bánh ở tphcm| Image: Bakerland

Thông tin liên hệ

10. Làm bánh cùng cô Thanh Triều – học làm bánh tphcm

Làm bánh cùng cô Thanh Triều - học làm bánh tphcm
Làm bánh cùng cô Thanh Triều – học làm bánh tphcm| Image: Làm bánh cùng cô Thanh Triều

Thông tin liên hệ

11. Học làm bánh ở tphcm – tiệm bánh Flour No.8

Học làm bánh ở tphcm – tiệm bánh Flour No.8
Học làm bánh ở tphcm – tiệm bánh Flour No.8| Image: tiệm bánh Flour No.8

Thông tin liên hệ:

12. Dạy nấu ăn Phương Khanh – nơi học làm bánh ở tphcm

Dạy nấu ăn Phương Khanh - nơi học làm bánh ở tphcm
Dạy nấu ăn Phương Khanh – nơi học làm bánh ở tphcm| Image: Dạy nấu ăn Phương Khanh

Thông tin liên hệ:

13. Nhà văn hoá Phụ Nữ TP HCM – học làm bánh ở tphcm

Nhà văn hoá Phụ Nữ TP HCM - học làm bánh ở tphcm
Nhà văn hoá Phụ Nữ TP HCM – học làm bánh ở tphcm| Image: Nhà văn hoá Phụ Nữ TP HCM

Thông tin liên hệ: