Home Công ty Các công ty thực phẩm ở TPHCM uy tín nhất

Các công ty thực phẩm ở TPHCM uy tín nhất

0
Các công ty thực phẩm ở TPHCM uy tín nhất
Top 15 công ty thực phẩm uy tín nhất tại TPHCM

Danh sách công ty thực phẩm

1. Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Vinamilk
Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

Thông tin liên hệ

2. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Thông tin liên hệ

3. Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Thông tin liên hệ

4. Công ty Cổ Phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon)

Công ty Cổ Phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon)
Công ty Cổ Phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon)

Thông tin liên hệ

5. Công ty Thực phẩm Á Châu

Công ty Thực phẩm Á Châu
Công ty Thực phẩm Á Châu

Thông tin liên hệ

6. Công ty Cổ Phần Kinh Đô (Mondelez Kinh Đô)

Công ty Cổ Phần Kinh Đô (Mondelez Kinh Đô)
Công ty Cổ Phần Kinh Đô (Mondelez Kinh Đô)

Thông tin liên hệ

7. Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Thông tin liên hệ

8. Công ty TNHH INTERFLOUR Việt Nam

Công ty TNHH INTERFLOUR Việt Nam
Công ty TNHH INTERFLOUR Việt Nam

Thông tin liên hệ

9. Công ty Dầu Thực Vật Cái Lân (Calofic)

Công ty Dầu Thực Vật Cái Lân (Calofic)
Công ty Dầu Thực Vật Cái Lân (Calofic)

Thông tin liên hệ

10. Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam

Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam

Thông tin liên hệ

11. Công ty Cổ Phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Công ty Cổ Phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)
Công ty Cổ Phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Thông tin liên hệ

12. Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan

Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan

Thông tin liên hệ

13. Heineken Việt Nam

Heineken Việt Nam
Heineken Việt Nam

Thông tin liên hệ

14. Suntory PepsiCo Việt Nam

Suntory PepsiCo Việt Nam
Suntory PepsiCo Việt Nam

Thông tin liên hệ

15. Công ty TNHH URC Việt Nam

Công ty TNHH URC Việt Nam
Công ty TNHH URC Việt Nam

Thông tin liên hệ