Home Công ty Top 12 công ty phân phối sắt, thép uy tín nhất TPHCM

Top 12 công ty phân phối sắt, thép uy tín nhất TPHCM

0
Top 12 công ty phân phối sắt, thép uy tín nhất TPHCM
Top 12 công ty phân phối sắt, thép uy tín nhất TPHCM | Image: 0following

Danh sách công ty sắt thép TPHCM

1. Công ty sản xuất thép Nguyên Phát – Công ty sắt thép Sài Gòn

Công ty sản xuất thép Nguyên Phát - Công ty sắt thép Sài Gòn | Image: Công ty sản xuất thép Nguyên Phát
Công ty sản xuất thép Nguyên Phát – Công ty sắt thép Sài Gòn | Image: Công ty sản xuất thép Nguyên Phát

Thông tin liên hệ

2. Công ty sản xuất théo Kenzen – Công ty sắt thép tại TPHCM

Công ty sản xuất théo Kenzen - Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Tikibook
Công ty sản xuất théo Kenzen – Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Tikibook

Thông tin liên hệ

3. Công ty cổ phần thép Polina – Công ty sắt thép TPHCM

Công ty cổ phần thép Polina - Công ty sắt thép TPHCM | Image: Công ty cổ phần thép Polina
Công ty cổ phần thép Polina – Công ty sắt thép TPHCM | Image: Công ty cổ phần thép Polina

Thông tin liên hệ

4. Công ty thép Hòa Lợi – Công ty sắt thép Sài Gòn

Công ty thép Hòa Lợi - Công ty sắt thép Sài Gòn | Image: Topbrands
Công ty thép Hòa Lợi – Công ty sắt thép Sài Gòn | Image: Topbrands

Thông tin liên hệ

5. Tập đoàn Hòa Phát – Công ty sắt thép TPHCM

Tập đoàn Hòa Phát - Công ty sắt thép TPHCM | Image: Tập đoàn Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát – Công ty sắt thép TPHCM | Image: Tập đoàn Hòa Phát

Thông tin liên hệ

6. Tập đoàn Hoa Sen – Công ty sắt thép tại TPHCM

Tập đoàn Hoa Sen - Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Tập đoàn Hoa Sen
Tập đoàn Hoa Sen – Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Tập đoàn Hoa Sen

Thông tin liên hệ

7. Công ty TNHH thép Vina Kyoei – Công ty sắt thép Sài Gòn

Công ty TNHH thép Vina Kyoei - Công ty sắt thép Sài Gòn | Image: Công ty TNHH thép Vina Kyoei
Công ty TNHH thép Vina Kyoei – Công ty sắt thép Sài Gòn | Image: Công ty TNHH thép Vina Kyoei

Thông tin liên hệ

8. Công ty đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Lê Gia – Công ty sắt thép TPHCM

Công ty đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Lê Gia - Công ty sắt thép TPHCM | Image: Cafef
Công ty đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Lê Gia – Công ty sắt thép TPHCM | Image: Cafef

Thông tin liên hệ

9. Công ty Vinausteel – Công ty săt thép Sài Gòn

Công ty Vinausteel - Công ty săt thép Sài Gòn | Image: Công ty Vinausteel
Công ty Vinausteel – Công ty săt thép Sài Gòn | Image: Công ty Vinausteel

Thông tin liên hệ

10. Công ty Xuất nhập khẩu thép Xuyên Á – Công ty sắt thép tại TPHCM

Công ty Xuất nhập khẩu thép Xuyên Á - Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Tikibook
Công ty Xuất nhập khẩu thép Xuyên Á – Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Tikibook

Thông tin liên hệ

11. Công ty Posco SS Vina – Công ty sắt thép TPHCM

Công ty Posco SS Vina - Công ty sắt thép TPHCM | Image: Công ty Posco SS Vina
Công ty Posco SS Vina – Công ty sắt thép TPHCM | Image: Công ty Posco SS Vina

Thông tin liên hệ

12. Công ty thép Nam Việt – Công ty sắt thép tại TPHCM

Công ty thép Nam Việt - Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Top10tphcm
Công ty thép Nam Việt – Công ty sắt thép tại TPHCM | Image: Top10tphcm

Thông tin liên hệ