Home Giáo Dục Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM uy tín nhất

Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM uy tín nhất

0
Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM uy tín nhất
Top 15 các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM uy tín nhất | Image: Reviewnao

1. Trường Hướng Nghiệp Á Âu – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM

Trường Hướng Nghiệp Á Âu - Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Hướng Nghiệp Á Âu
Trường Hướng Nghiệp Á Âu – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Hướng Nghiệp Á Âu

Thông tin liên hệ

2. Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt
Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Thông tin liên hệ

3. Trường Trung Cấp Việt Giao – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM

Trường Trung Cấp Việt Giao - Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Việt Giao
Trường Trung Cấp Việt Giao – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Việt Giao

Thông tin liên hệ

4. Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace - Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace
Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace

Thông tin liên hệ

5. Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM

Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn - Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn
Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn

Thông tin liên hệ

6. Trường Trung Cấp Nghề Quản Lý Khách Sạn Việt Úc  (VAAC) – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

Trường Trung Cấp Nghề Quản Lý Khách Sạn Việt Úc  (VAAC) - Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Nghề Quản Lý Khách Sạn Việt Úc  (VAAC)
Trường Trung Cấp Nghề Quản Lý Khách Sạn Việt Úc  (VAAC) – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Nghề Quản Lý Khách Sạn Việt Úc  (VAAC)

Thông tin liên hệ

7. Nhà Văn Hoá Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM

Nhà Văn Hoá Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh - Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Nhà Văn Hoá Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà Văn Hoá Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Nhà Văn Hoá Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

8. Dạy Nấu Ăn Phương Khanh – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

Dạy Nấu Ăn Phương Khanh - Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Dạy Nấu Ăn Phương Khanh
Dạy Nấu Ăn Phương Khanh – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Dạy Nấu Ăn Phương Khanh

Thông tin liên hệ

9. Trường Trung Cấp Du Lịch – Khách sạn Saigontourist – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM

Trường Trung Cấp Du Lịch – Khách sạn Saigontourist - Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Du Lịch – Khách sạn Saigontourist
Trường Trung Cấp Du Lịch – Khách sạn Saigontourist – Các trường dạy đầu bếp tại TPHCM | Image: Trường Trung Cấp Du Lịch – Khách sạn Saigontourist

Thông tin liên hệ

10. Lớp Dạy Nấu Ăn Của Cô Dzoãn Cẩm Vân – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

Lớp Dạy Nấu Ăn Của Cô Dzoãn Cẩm Vân - Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Lớp Dạy Nấu Ăn Của Cô Dzoãn Cẩm Vân
Lớp Dạy Nấu Ăn Của Cô Dzoãn Cẩm Vân – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image: Lớp Dạy Nấu Ăn Của Cô Dzoãn Cẩm Vân

Thông tin liên hệ

11. Dạy Nghề Nấu Ăn Diệu Lý – Các trường dạy nấu en tại TPHCM

Dạy Nghề Nấu Ăn Diệu Lý - Các trường dạy nấu en tại TPHCM | Image: Dạy Nghề Nấu Ăn Diệu Lý
Dạy Nghề Nấu Ăn Diệu Lý – Các trường dạy nấu en tại TPHCM | Image: Dạy Nghề Nấu Ăn Diệu Lý

Thông tin liên hệ

12. Trường Đào Tạo Nghề Bếp VCA – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

Trường Đào Tạo Nghề Bếp VCA - Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image; Trường Đào Tạo Nghề Bếp VCA
Trường Đào Tạo Nghề Bếp VCA – Các trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM | Image; Trường Đào Tạo Nghề Bếp VCA

Thông tin liên hệ

13. Đào tạo Bếp Vàng – Trường dạy đầu bếp tại TPHCM

14. Trường Đào Tạo Nghề Bếp Disney Cooking – Trường đào tạo đầu bếp tại TPHCM

15. Đầu Bếp Gia Đình – Món Ngon Mỗi Ngày – Trường dạy đầu bếp tại TPHCM