Home Địa Điểm Danh sách các Bưu điện ở quận Tân Bình – TPHCM

Danh sách các Bưu điện ở quận Tân Bình – TPHCM

0
Danh sách các Bưu điện ở quận Tân Bình – TPHCM
Danh sách các Bưu điện ở quận Tân Bình – TPHCM

Danh sách các bưu điện, bưu cục ở quận Tân Bình TPHCM

1. Bưu điện Quận Tân Bình

 • Dịch vụ vận tải bưu kiện trong nước và quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Phát hành báo chí
 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ Logistics Eco
Bưu điện Quận Tân Bình
Bưu điện Quận Tân Bình| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

2. Bưu điện Bà Quẹo – quận Tân Bình

 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ vận chuyển bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát EMS nhanh
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
Bưu điện Bà Quẹo – quận Tân Bình
Bưu điện Bà Quẹo – quận Tân Bình| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

3. Bưu điện Tân Sơn Nhất – quận Tân Bình

 • Dịch vụ phát hàng và thu tiền
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ giap và nhận bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển tiền mặt trong nước và quốc tế
Bưu điện Tân Sơn Nhất- quận Tân Bình
Bưu điện Tân Sơn Nhất- quận Tân Bình| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

4. Bưu điện Tân Bình – Hoàng Hoa Thám

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát EMS nhanh
 • Dịch vụ vận chuyển bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
Bưu điện Tân Bình – Hoàng Hoa Thám
Bưu điện Tân Bình – Hoàng Hoa Thám| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

5. Bưu điện Tân Bình – Bảy Hiền

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền quốc tế
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Logistic Eco –  dịch vụ bảo hiểm PTI
Bưu điện Tân Bình – Bảy Hiền
Bưu điện Tân Bình – Bảy Hiền| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

6. Bưu điện quận Tân Bình – Bàu Cát

 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ Logistic Eco và Bảo hiểm PTI
 • Dịch vụ chuyển phát EMS nhanh
Bưu điện quận Tân Bình – Bàu Cát
Bưu điện quận Tân Bình – Bàu Cát| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

7. Bưu điện Tân Bình – Chí Hòa

 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ bảo hiểm PTI
Bưu điện Tân Bình – Chí Hòa
Bưu điện Tân Bình – Chí Hòa| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

8. Bưu điện Tân Bình – Lý Thường Kiệt

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ vận tải bưu kiện trong nước
 • Thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển hàng không cần địa chỉ
Bưu điện Tân Bình – Lý Thường Kiệt
Bưu điện Tân Bình – Lý Thường Kiệt| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

9. Bưu điện Tân Bình – Phạm Văn Hai

 • Dịch vụ vận tải bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát EMS nhanh
 • Dịch vụ về Logistic Eco
 • Dịch vụ chuyển tiền mặt trong nước và quốc tế
Bưu điện Tân Bình – Phạm Văn Hai
Bưu điện Tân Bình – Phạm Văn Hai| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

10. Bưu điện quận Tân Bình – Golden Energy

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Bưu điện quận Tân Bình – Golden Energy
Bưu điện quận Tân Bình – Golden Energy| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

11. Danh sách đại lý bưu điện – EMS

1. Mã số: 736102

Danh sách đại lý bưu điện – EMS
Danh sách đại lý bưu điện – EMS| Image: Bưu Điện Việt Nam

2. Mã số: 736109

3. Mã số: 736513

4. Mã số: 736103

5. Mã số: 736145

6. Mã số: 736125

7. Mã số: 736112

8. Mã số: 736115

9. Mã số: 736111

10. Mã số: 736839

11. Mã số: 700916

12. Mã số: 700915

13. Mã số: 701000

14. Mã số: 736140