Home Địa Điểm Danh sách các Bưu điện ở quận Phú Nhuận – TPHCM

Danh sách các Bưu điện ở quận Phú Nhuận – TPHCM

0
Danh sách các Bưu điện ở quận Phú Nhuận – TPHCM
Danh sách các Bưu điện ở quận Phú Nhuận – TPHCM

Danh sách các bưu điện, bưu cục ở quận Phú Nhuận TPHCM

1. Bưu điện Lê Văn Sỹ – quận Phú Nhuận

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ vận tải bưu kiện trong nước – quốc tế
 • Dịch vụ về Logistic Eco
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ chuyển tiền mặt trong nước và quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
Bưu điện Lê Văn Sỹ – quận Phú Nhuận
Bưu điện Lê Văn Sỹ – quận Phú Nhuận| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

2. Bưu điện Quận Phú Nhuận (Bưu điện Phan Đình Phùng)

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước và quốc tế
Bưu điện Quận Phú Nhuận
Bưu điện Quận Phú Nhuận| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

3. Bưu điện Phú Nhuận – Trung tâm Ups

 • Dịch vụ bưu kiện trong nước và quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ thu hộ – chi hộ
 • Dịch vụ điện hoa quà tặng
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước – quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ bảo hiểm PTI
Bưu điện Phú Nhuận – Trung tâm Ups
Bưu điện Phú Nhuận – Trung tâm Ups| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

4. Bưu điện Đông Ba (Bưu điện Phan Đăng Lưu)

 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước – quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
Bưu điện Đông Ba (Bưu điện Phan Đăng Lưu)
Bưu điện Đông Ba (Bưu điện Phan Đăng Lưu)| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

5. Bưu điện Thích Quảng Đức – quận Phú Nhuận

 • Dịch vụ bưu kiện trong nước và quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước – quốc tế
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
Bưu điện Thích Quảng Đức – quận Phú Nhuận
Bưu điện Thích Quảng Đức – quận Phú Nhuận| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

6. Bưu điện Bưu cục cấp 3 Phổ Quang

Bưu điện Bưu cục cấp 3 Phổ Quang
Bưu điện Bưu cục cấp 3 Phổ Quang| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

7. Bưu điện Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Phú Nhuận

Bưu điện Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Phú Nhuận
Bưu điện Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Phú Nhuận| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ: