Home Địa Điểm Danh sách các bưu điện, bưu cục Quận 5 – TPHCM mới nhất

Danh sách các bưu điện, bưu cục Quận 5 – TPHCM mới nhất

0
Danh sách các bưu điện, bưu cục Quận 5 – TPHCM mới nhất
Danh sách các bưu điện, bưu cục Quận 5 – TPHCM mới nhất

Danh sách bưu điện, bưu cục ở Quận 5 – TP HCM mới nhất

1. Bưu điện Lê Hồng Phong – Quận 5

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ vận tải bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
Bưu điện Lê Hồng Phong – Quận 5
Bưu điện Lê Hồng Phong – Quận 5| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

2. Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn – Quận 5

 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ thu hộ, chi hộ
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ Logistics Eco
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn
Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

3. Vnpost Quận 5 – Nguyễn Tri Phương

 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ thu hộ, chi hộ
 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
Bưu cục Quận 5 – Nguyễn Tri Phương
Bưu cục Quận 5 – Nguyễn Tri Phương| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

4. Bưu điện Quận 5 – Nguyễn Trãi

 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ thu hộ, chi hộ
Bưu điện Quận 5 – Nguyễn Trãi
Bưu điện Quận 5 – Nguyễn Trãi| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

5. Bưu điện Quận 5 – Hùng Vương

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ thu hộ – chi hộ
 • Dịch vụ vận tải bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
Bưu điện Quận 5 – Hùng Vương
Bưu điện Quận 5 – Hùng Vương| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ:

6. Bưu điện Quận 5 – Nguyễn Duy Dương

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ thu hộ, chi hộ
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
Bưu điện Quận 5 – Nguyễn Duy Dương
Bưu điện Quận 5 – Nguyễn Duy Dương| Image: Bưu Điện Việt Nam

Thông tin liên hệ: