Home Sức Khỏe 10 Bác sĩ tim mạch giỏi ở TPHCM có phòng khám tư ngoài giờ

10 Bác sĩ tim mạch giỏi ở TPHCM có phòng khám tư ngoài giờ

0
10 Bác sĩ tim mạch giỏi ở TPHCM có phòng khám tư ngoài giờ
10 Bác sĩ tim mạch giỏi ở TPHCM có phòng khám tư ngoài giờ

Danh sách các Bác sĩ tim mạch giỏi có Phòng khám tư ngoài giờ tại Sài Gòn

1. BSCK II Lê Thị Đẹp – Bác sĩ có phòng mạch tư uy tín tại Tp.HCM

Bác sĩ có phòng mạch tư uy tín tại Tp.HCM
Bác sĩ có phòng mạch tư uy tín tại Tp.HCM| Image: BSCK II Lê Thị Đẹp

Thông tin liên hệ:

2. PGS.TS.BS Trương Quang Bình – Bác sĩ tim mạch có chuyên môn cao ở TPHCM

Bác sĩ tim mạch có chuyên môn cao ở TPHCM
Bác sĩ tim mạch có chuyên môn cao ở TPHCM| Image: PGS.TS.BS Trương Quang Bình

Thông tin liên hệ:

3. BSCK II Nguyễn Thanh Hiền – Phòng khám tim mạch ngoài giờ uy tín tại Sài Gòn

Phòng khám tim mạch ngoài giờ uy tín tại Sài Gòn
Phòng khám tim mạch ngoài giờ uy tín tại Sài Gòn| Image: BSCK II Nguyễn Thanh Hiền

Thông tin liên hệ:

4. Bác sĩ tim mạch giỏi, có chuyên môn cao ở TPHCM – TS.BS Chu Trọng Hiệp

Bác sĩ tim mạch giỏi, có chuyên môn cao ở TPHCM
Bác sĩ tim mạch giỏi, có chuyên môn cao ở TPHCM| Image: TS.BS Chu Trọng Hiệp

Thông tin liên hệ:

5. Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch – BSCK II Huỳnh Ngọc Long

Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch| Image: BSCK II Huỳnh Ngọc Long

Thông tin liên hệ:

6. GS.TS.BS Nguyễn Đức Công – Bác sĩ tim mạch giỏi có phòng khám tư tại TPHCM

Bác sĩ tim mạch giỏi có phòng khám tư tại TPHCM
Bác sĩ tim mạch giỏi có phòng khám tư tại TPHCM| Image: GS.TS.BS Nguyễn Đức Công

Thông tin liên hệ:

7. Phòng khám tim mạch Sài Gòn chuyên môn cao – BSCK II Phạm Xuân Hậu

Phòng khám tim mạch Sài Gòn chuyên môn cao
Phòng khám tim mạch Sài Gòn chuyên môn cao| Image: BSCK II Phạm Xuân Hậu

Thông tin liên hệ:

8. PGS.TS.BS Nguyễn Văn Phan – Bác sĩ tim mạch giỏi, có tiếng ở TPHCM

Bác sĩ tim mạch giỏi, có tiếng ở TPHCM
Bác sĩ tim mạch giỏi, có tiếng ở TPHCM| Image: PGS.TS.BS Nguyễn Văn Phan

Thông tin liên hệ:

9. Phòng khám Trưởng khoa tim mạch uy tín tại Sài Gòn – Bs Nguyễn Văn Đông

Thông tin liên hệ:

10. Bác sĩ tim mạch giỏi có phòng mạch tư uy tín tại TPHCM – BS Đinh Đức Huy

Thông tin liên hệ: