Thu Thương

Thu Thương đã tốt nghiệp chuyên ngành báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Hiện đang đảm nhận công việc content marketing cho nhiều công ty lớn như Công ty vệ sinh Anh Thư, Công ty xây dựng Tuấn Gia Phát...
17 articles

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

spot_img